Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže - společnost ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469.

Soutěžící účastí v soutěži a odevzdáním vyplněného a podepsaného soutěžního kuponu dává pořadateli soutěže souhlas: